bankructwo bardzo często kojarzy mnie się z amerykańskimi filmami, w których główny zuch walczy z życiowymi przeciwnościami i ogłasza plajtę. Po naszym kontekście jest to w zasadzie zbieżne określenie, ale dotyczy upadłości konsumenckiej, czyli instytucji prawnej, jaka została wprowadzona do naszego systemu prawnego stosunkowo w ost… Read More


Upadłość konsumencka przyciągnęła w ostatnim okresie dostrzegalne zainteresowanie ze strony użytkowników zadłużonych i nie ma się, czemu dziwić.Według bowiem specjalistów z branży finansowej i prawnej teraz jest to jedno z najbardziej efektywnych rozwikłań, jeśli chodzi o zmartwienia ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Wskaza… Read More


Upadłość konsumencka zdobyła w minionym okresie dostrzegalne zainteresowanie ze strony osób zadłużonych i nie ma się, czemu dziwić.Według bowiem specjalistów z branży finansowej i prawnej obecnie jest to jedno z najbardziej efektywnych rozwikłań, jeśli chodzi o zmartwienia ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Wskazane jest, albow… Read More


Konsolidacja chwilówek to dość świeży towar finansowy na naszym rynku ofert finansowych, jednakże już zdążył zdobyć sobie wielkie grono usatysfakcjonowanych nabywców a dużą liczbę uratował od finansowej klęski. Można powiedzieć, że rzeczą wyłącznie czasu było to, kiedy taka postać finansowania pojawi się w propozycjach ban… Read More