Bankructwo- lek na całe zło uciążliwego zadłużeniabankructwo bardzo często kojarzy mnie się z amerykańskimi filmami, w których główny zuch walczy z życiowymi przeciwnościami i ogłasza plajtę. Po naszym kontekście jest to w zasadzie zbieżne określenie, ale dotyczy upadłości konsumenckiej, czyli instytucji prawnej, jaka została wprowadzona do naszego systemu prawnego stosunkowo w ostatnim czasie. Jest to o tak wiele ważne, że takie bankructwo może być ogłoszone przez osobę prywatą po uprzednim przejściu całej procedury sądowej. W pierwszej kolejności kojarzy się to ze złożeniem wniosku w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby przekredytowanej. Opłata od momentu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi zaledwie 30 zł.

Dzięki temu wraz z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby słabo zarabiające zaś jak się okazuje po gronie dłużników jest tego rodzaju osób dość sporo. Kolejnym krokiem, jeżeli interesuje naszą firmę bankructwo jest sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia (generalnie możemy to uczynić samodzielnie, ale eksperci z branży finansowej zalecają, żeby zrobił to prawnik po osobie rady prawnego bądź adwokata, dzięki temu zwiększają się nasze szanse w powodzenie całej procedury). Konkluzja powinien zawierać takie informacje jak przyczyny naszego zadłużenia, informacje o posiadanym zasobności, uzyskiwanym dochodzie, stanie bliskich i kosztach miesięcznego utrzymania. Po wstępnej pozytywnej decyzji sąd przydziela nam osobę syndyka, który przygotowuje projekt spłaty wierzycieli i weryfikuje czy fakty przedstawione we wniosku mają odzwierciedlenie po rzeczywistości.
upadłość konsumencka to instytucja stosunkowo nowa w polskim prawie upadłościowym. Konieczność jej wprowadzanie była postulowana przez wiele czasy przez praktyków i teoretyków polskiego prawodawstwa. W tymże momencie po wprowadzonej po ostatnim czasie nowelizacji upadłość konsumencka jest jeszcze bardziej dostępna dla przeciętnego Kowalskiego, który ma poważne problemy ze spłatą swoich zaciągniętych zobowiązań. Kwestią podstawową jest argument, że dana osoba popadła w stan niewypłacalności jak i również nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Następnym czynnikiem jest okoliczność jakim sposobem doszło do powstania konkretnego stanu niewypłacalności.

Zasadnicza jest, bowiem różnica między osobą, która bezwiednie zaciągała kredyty na zachcianki życiowe (np. nowy telewizor plazmowy aż do salonu albo egzotyczne urlop w tropikach) od jednostki, która w skutek np. wypadku samochodowego została inwalidą, otrzymała niewielką rentę i nie może spłacać zaciągniętych długów. upadłość konsumencka jest szansą w powrót do normalnego istnienia bez komorników i natarczywej windykacji. W tym chwili złożenie wniosku o anons upadłości konsumenckiej łączy się z pokryciem kosztów sądowych w wysokości tylko 30 zł (wcześniej było to aż tysiąc złotych). Dlatego również osób, które skorzystały wraz z takiego rozwiązania jest wraz z każdym miesiącem w naszym kraju coraz więcej.

upadłość konsumencka w Polsce to niezwykle interesujący temat i to z paru zasadniczych przyczyn. Jak którykolwiek poważny artykuł zaczniemy być może od początku. Jak pozycja wyglądała przed wprowadzeniem służące do polskiego porządku prawnego tej instytucji przyjaznej konsumentom a nie była to sytuacja bynajmniej wesoła. Należy zdać sobie sprawę z tegoż, że jeszcze kilka latek temu osoba, która popadała w poważne tarapaty pieniężne tzn. z uwagi dzięki utratę pracy lub znaczną chorobę nie mogła spłacać w terminie zaciągniętych za pośrednictwem siebie zobowiązań. W takich okolicznościach droga do wegetacji finansowej była bardzo prosta.

Najpierw etap windykacyjny, czyli osoby zatrudnione w banku dzwonią do klientów niespłacających swoich rat w terminie i naciskają na wpłatę nawet dowolnych kwot, duża liczba spraw z tego etapu przechodzi do kolejnego etap tj. wypowiedzenia umowy, skierowania sprawy do sądu jak i również uzyskania przez bank prawomocnego nakazu zapłaty. Jeżeli po dalszym ciągu nie dokonujemy spłat nasza sprawa wnika do komornika. Komornik frapuje nasze cenne ruchomości (np. konsolę do gier video), część wynagrodzenia lub pobieranego świadczenia z Zakładu Polis Społecznych. Na typ kroku zaciągnięte kredyty były już praktycznie nie do spłacenia. Osoby mające komornika „ na karku” uchylały się od spłacania zobowiązań i przechodziły do tzw. szarej strefy tj. w obawie przed większym zajęciem komorniczym pracowały „na czarno” a formalnie figurowały, jako osoby bezrobotne. upadłość konsumencka w Polsce po części rozwiązuje ten problem. Ustawodawca wyłonił się, bowiem z prostego założenia, że osoba zadłużona, która realnie nie wydaje się być w dzieje uregulować swoich zobowiązań musi otrzymać drugą szansę.

Historia się to poprzez obwieszczenie upadłości konsumenckiej przed sądem. Aby tak się wydarzyło koniecznym staje się złożenie odpowiedniego wniosku. W swoim treści uwzględniamy takie dane jak wielkość posiadanego przeze mnie majątku, wielkość zadłużenia, dane o tym jak dotarło do naszej niewypłacalności i tym podobne., Kiedy sąd podzieli przedłożoną przeze mnie argumentację wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Pozostaje nam przydzielona osoba syndyka, która bada czy tekst naszego wniosku pokrywa się ze stanem faktycznym. moja odpowiedź upadłość konsumencka w Polsce nie różni się przesadnie od innych instytucji owego typu funkcjonujących z niemałym powodzeniem w krajach Świata Zachodnich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konsumpcyjny fason życia a można bez owijania w bawełnę powiedzieć, że życie dzięki kredyt powoduje, że więcej osób będzie korzystać wraz z tej instytucji prawnej. Która jest druga strona medalu upadłości konsumenckiej? Oczywiście stało by zbyt pięknie o ile nie miała żadnych minusów. Można powiedzieć, że najbardziej istotnym z nich jest okoliczność, iż majątek posiadany za pośrednictwem osobę starającą się na temat upadłość konsumencka w Polsce może zostać zlicytowany. Wobec tego, jeżeli istniejemy właścicielem nieruchomości np. domu, domu lub działki być może zostać w trakcie

bankructwo konsumenckie w minionym roku objawiło się skutecznym narzędziem w pełne wyjście z pętli zadłużenia i problem finansowych. Nowelizacja prawa upadłościowego postulowana była już od mnóstwo lat jednak dopiero stosunkowo nie dawno nasi parlamentarzyści dokonali zmiany, dzięki której już tysiące Polaków wyszło ze swoich długów. Problem z niespłaconymi zobowiązaniami jest, bowiem poważny. Według szacunków i raportu przygotowanego przez specjalistów z Biura Danych Gospodarczej już około trzy mln osób zobowiązany (tj. takich, którzy podpisali umowę pożyczki lub kredytu) nie zaakceptować spłaca w terminie własnych długów. bankructwo konsumenckie umożliwia wyjście na finansową prostą.

Przy tym momencie każdy typowy Internauta może zadać zapytanie jak dochodzi do tak potwornie dużych zadłużeń, wszak jak można logicznie wytłumaczyć sytuację, w której postać pobiera emeryturę, która raptem wynosi niewiele ponad tysiąc złotych a jej obecne zadłużenie szacowane jest dzięki ok. dwieście tysięcy zł? Odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie wydaje się być prosta i wymaga kilku zasadniczych słów stosownego komentarza. W czołowej kolejności musimy zwrócić atencję, w której formie zaciągane istnieją zobowiązania. Mogą to okazać się kredyty bankowe lub pożyczki w firmach pozbankowych. Kredyty bankowe są stonkowo tańsze a przez to prostsze w spłacie (chyba, iż są to kredyty zaciągnięte we frankach szwajcarskich, które jak wiadomo, bo nagłych zwyżkach stały się znacznym problemem dla kredytobiorców). bankructwo konsumenckie to bardzo często ocalenie dla ludzi pogrążonych w chwilówkach. Przykładowo w pewnej firmie, której praktyki jesteśmy wstanie określić, jako realna lichwa w świetle obowiązującego prawa pożyczka przedstawia się w ten sposób.

Pożyczkobiorca na podstawie umowy otrzymuje na rękę kwotę czterech tyś złotych, dodatkowo doliczana wydaje się być kwota ubezpieczenia czterech tysięcy złotych, odsetki, opłaty przygotowawcze etc. Wszystko to sprawia, iż ogólna kwota do spłacenia wynosi już kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli tego nie spłacamy dostajemy ponaglenia listowne i sms’owe (przykładowo wydatek jednego takiego wezwania to suma trzydziestu złotych). Jeśli sprawa trafi już aż do komornika do doliczane są kolejne narzuty finansowe tj. koszt zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, koszty komornicze. Po ten sposób zaciągnięta suma pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych staje się de facto niespłacalna. Wolno, zatem łatwo wyobrazić sobie sytuacje, w której postać ma kilka takich kredytów. Między innymi dla takich sytuacja zostało wprowadzone bankructwo konsumenckie. Instytucja prawna polegająca na tym, że osoba zadłużona składa w sądzie poprawny wniosek (opłata w tymże przypadku wynosi zaledwie 30 zł). Kiedy sąd przychyla się do naszego wniosku zostaje nam przydzielony syndyk, który szacuje wartość posiadanego przez nas majątku jak i również ustala plan spłat obciążenia, (choć nie jest to obligatoryjne). Wykonując sumiennie plan spłaty mamy szansę dzięki to, że podczas dwa do 3 lata nasze niespłacone zadłużenie ulegnie całkowitemu umorzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *